telefon alarmowy 881 585 591
                                                          

Obsługa prawna

Działania prowadzone przez detektywów wymagają na pewnych płaszczyznach i etapach wsparcia prawnego. Świadczymy kompleksowe usługi detektywistyczne ze wsparciem psychologicznym i obsługą prawną. Dbamy o klienta, którzy zwracają się do nas ze szczególnymi przypadkami, które wymagają konsultacji prawniczej, adwokackiej czy notarialnej.

Z racji tego, że zajmujemy się sprawami gospodarczymi, biznesowymi, windykacyjnymi i rodzinnych, nie mogliśmy w ofercie pominąć tak ważnego aspektu, jakim jest prawo. Współpraca detektywa i prawnika wpływa na skuteczność działań i wdrażanie takich metod, które będą najodpowiedniejsze i najskuteczniejsze w pozyskaniu potrzebnych informacji. W zakres usług, jakie oferują współpracujący z nami podmioty prawne obejmuje m.in.:

Prawo gospodarcze:

 • porady prawne
 • udział w negocjacjach i zabezpieczenia umów
 • reprezentowanie klienta przed sądem
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych
 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • dyskryminacja
 • mobbing
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych
 • prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo rodzinne i alimentacyjne:

 • spory alimentacyjne
 • sprawy rozwodowe
 • spadki i darowizny
 • podział majątku

Nasze doświadczenie w prowadzonych powyżej działaniach detektywistycznych pozwoliło na wzbogacenie wiedzy prawnej w tym zakresie. Jesteśmy w stanie dopasować w taki sposób strategię działania, aby była skuteczna, efektywna i zgodna z obowiązującym prawem.

Działamy na podstawie wpisu do rejestru działalności w zakresie usług detektywistycznych RD-97/2016