telefon alarmowy 881 585 591
                                                          

Ustalenia adresowe

Praca prywatnego detektywa wielu osobom kojarzy się tylko i wyłącznie z namierzaniem niewiernych małżonków. Jednak nic bardziej mylnego – doświadczony śledczy jest w stanie pomóc nam w najróżniejszych dziedzinach życia, uzyskując szybko i skutecznie potrzebne nam informacje. Jednymi z takich niezwykle przydatnych w codziennym życiu ustaleń dokonywanych przez detektywa są różnego rodzaju ustalenia adresowe, dotyczące miejsca zamieszkania, zameldowania, pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej.
Ustalenie miejsca zamieszkania lub zameldowania – Prywatny detektyw pomoże w ustaleniu miejsca zamieszkania znajomych i przyjaciół, z którymi utraciliśmy kontakt wiele lat temu a także dalszych krewnych, którzy wyprowadzili się w nieznane strony, nie pozostawiając żadnych danych do kontaktu. W każdej chwili może okazać się, że pilnie musimy nawiązać kontakt z osobą, z którą nasze drogi rozeszły się w przeszłości. Może być to konieczne chociażby podczas poszukiwania spadkobierców rodzinnego majątku. W ten sposób możemy również odnaleźć świadków jakiegoś zdarzenia, nawet wtedy, gdy od jego chwili minęło już sporo czasu. Nierzadko już nawet nieprecyzyjne bądź zdawkowe informacje wystarczą, by ustalić aktualne miejsce pobytu poszukiwanej osoby.

Kolejną kategorią osób, których bardzo często poszukują detektywi są osoby niewywiązujące się z różnego rodzaju zobowiązań. Ustalenie miejsca przebywania dłużników, a w konsekwencji również i należącego do nich miena bardzo często gwarantuje skuteczną egzekucję należnych świadczeń na drodze sądowej i komorniczej. W tym przypadku działania mające na celu ustalenie miejsca zameldowania dłużnika muszą byc prowadzone przy zachowaniu najwyższego stopnia dyskrecji, by ten nie zorientował się, iż jest celem zainteresowań detektywa i nie podjął próby ukrycia majątku.

Ustalenie miejsca pracy

Z możliwości ustalenia przez detektywa miejsca pracy wskazanej osoby sięgają zarówno osoby fizyczne jak również przedsiębiorcy. Zdobycie informacji na temat aktualnego miejsca zatrudnienia jest szczególnie pomocne podczas dochodzenia roszczeń alimentacyjnych, ale także podczas rekrutacji prowadzonej przez firmy. Zdarzają się – i to nierzadko – sytuacje, kiedy to zobowiązany do płacenia alimentów utrzymuje, iż nie pracuje i nie dysponuje środkami pozwalającymi na uregulowanie zobowiązań, a w rzeczywistości pracuje, tyle tylko, że na czarno. Wówczas sąd nie jest w stanie ustalić faktu zatrudnienia i w konsekwencji może nie zasądzić na naszą rzecz żądanych alimentów. Często niemożność ustalenia na własną rękę faktycznego miejsca pracy zobowiązanego do płacenia alimentów może wyniknąć ze względu na jego zamieszkiwanie w innym kraju. Dochodzi też czasem do przypadków, kiedy to kandydat na pracownika zataja albo ubarwia swoje zawodowe CV. O ile nie ma to większego znaczenia w przypadku zatrudniania pracowników produkcyjnych bądź szeregowych, którzy nie mają szans na awans, o tyle jednak jest to szczególnie niebezpieczne, gdy chodzi o obsadzenie w firmie szczególnie ważnego stanowiska. Wówczas ustalenie faktycznych miejsc pracy, jakie zajmował dany kandydat pomaga w rzetelnej weryfikacji przedstawionych przez niego dokumentów aplikacyjnych.
Wreszcie może się zdarzyć także, iż pracownik decyduje się dodatkowo podjąć konkurencyjne zatrudnienie, nie informując o tym pracodawcy. W tym przypadku ustalenie miejsca dodatkowej pracy i zajmowanego stanowiska pozwala na rozwiązanie stosunku pracy w związku z niedbałością o dobro pracodawcy. W sytuacji, gdy pracownik jest związany umową o zakazie konkurencji udowodnienie faktu złamania tego obostrzenia skutkuje dodatkowo możliwością pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności finansowej.
Dodatkowo ustalenie miejsca pracy może okazać się szczególnie istotną kwestią w sytuacji, gdy mimo usilnych poszukiwań nie udało się odnaleźć miejsca zamieszkania lub zameldowania osoby, która jest stroną toczącego się postępowania sądowego lub administacyjnego. W takim przypadku możliwe jest doręczanie pism do określonej osoby właśnie w miejscu jej zatrudnienia.

Ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

Do prywatnego detektywa zgłaszają się również firmy, które chcą ustalić faktyczne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez aktualnego bądź byłego partnera biznesowego albo potencjalnego kontrahnenta, a także spółek od nich zależnych. Zdarza się iż firma współpracująca niegdyś z naszą zmieniła siedzibę i nie jesteśmy w stanie ustalić aktualnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a jest to niezbędne do wytoczenia powództwa przeciwko niej albo odnowienia kontaktów handlowych. Może się również zdarzyć, iż firma nie wywiązawszy się ze swoich zobowiązań w międzyczasie ulegnie przekształceniu i nie poinformuje nas o tym fakcie. W takiej sytuacji prywatny detektyw jest w stanie ustalić miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przekształconego przedsiębiorstwa, co umożliwi nam dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.
Czynności podejmowane przez detektywa

Próbując ustalić dane adresowe warto skorzystać z pomocy sprawdzonego detektywa. W ten sposób nie tylko zaoszczędzimy swój czas, ale zyskamy także pewność co do poczynionych przez niego ustaleń. Doświadczona kadra licencjonowanych śledczych z Biura Detektywistycznego SZWADRON  gwarantuje zdobycie interesujących informacji na zlecenie klienta w sposób rzetelny i pewny. Poszukując konkretnych informacji detektyw korzysta nie tylko z technik pracy swojego zawodu, ale również z nawiązanych kontaktów zawodowych. Dzięki temu jest w stanie dotrzeć do wielu istotnych danych.

Aby ustalić adres zamieszkania lub miejsce pracy niezbędne jest rzecz jasna dostarczenie pełnego imienia i nazwiska danej osoby.
Ponadto, w zależności od rodzaju sprawy pomocne bywają takie dane jak: data urodzenia poszukiwanej osoby, imiona rodziców, a także innych jej bliskich, ostatni znany adres jej zamieszkania lub pracy, a także informacje o wykształceniu i wykonywanym zawodzie.

W przypadku określenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przydatne są informacje, jakie możemy znaleźć w ogólnodostępnych rejestrach, a także w zawartych umowach handlowych.

Po wykonaniu zlecenia otrzymają Państwo pisemny raport z przeprowadzonych czynności wraz z dołączonym materiałem fotograficznym lub audiowizualnym. Ponadto sprawozdanie to może być traktowane jako środek dowodowy w postępowaniu sądowym. Mogą Państwo liczyć też na zeznania naszego detektywa w charakterze świadka.
Biuro Detektywistyczne SZWADRON służy pomocą nie tylko osobom fizycznym, ale również firmom. Zakres świadczonych przez nas czynności jest szeroki – od dokumentowania dowodów zdrady, przez poszukiwanie osób zaginionych, na wywiadzie gospodarczym skończywszy.

Działania podejmujemy nie tylko na terenie całej Polski, ale również za granicą. Dodatkowo, oprócz usług detektywistycznych proponujemy Państwu także pomoc współpracujących z nami psychologów oraz prawników. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.detektywszwadron.pl gdzie można zapoznać się z całą gamą oferowanych przez nas usług detektywistycznych.

Działamy na podstawie wpisu do rejestru działalności w zakresie usług detektywistycznych RD-97/2016